Søndagsnøtta


Søndagsnøtta.Movsesian-Bacrot, Sarajevo
2000. Svart trekker og vinner. Løsningen
kommer mandag.

2 kommentarer

Siste innlegg