Antoaneta viser godformen

Bulgarske Antoaneta Stefanova som ved flere ganger har vært i
Norge og spilt sjakk er bærebjelken i det bulgarske damelandslaget.
Eksverdensmesteren viste frem kvalitetene sine da hun i dagens
9.runde gav rumenske Cristina-Adela Foisor en leksjon. Vi skal gå
inn i partiet etter Stefanovas 12.Lc7.
Stillingen i partiet Stefanova-Adela Foisor etter 12.Lc7:

Hvit har tatt kontroll over den viktige c-linja. Hun truer dessuten å
vinne svarts svake b-bonde.Svart på sin side må prøve å få til
motspill. Hun må generere spill i sentrum og på kongefløyen.
Dersom Stefanova er uforsiktig, kan a4-bonden bli erobret. I første
omgang må imidlertid svart unngå truselene mot sin dame.
12.-De8 13.a5 Et annet alternativ var 13.Sxb4. Sc6 14.Se5. Hvit
aktiviserer hesten.Se4?! Her var nok 14.-Tc8 et bedre alternativ
selv om hvit har trykket også her.a6-bonden blir da et opplagt
angrepsmål.Nå faller det en bonde på direkten.15.Sxc6 Lxc6 16.Sxb4
Lb7.
Dekker den svake a-bonden. 17.Le2. Hvit tar seg tid til å fortsette
utviklingen. En fornuftig beslutning. Fordelen forsvinner ikke.
e5?! Et forsøk på å skape motspill.18.dxe5 Lxe5 19.Lxe5 Dxe5 20.Dd4!
Hvit ønsker avbytter, slik at hun kan gå inn i et vunnet sluttspill.
Stillingen i partiet Stefanova-Adela-Foisor etter 20.Dd4:

20.-Tfe8 21.Tc2?! Her  var 21.Dxe5 Txe5 22.Tc7! sterkere. Hvit skaffer
seg et aktivt tårn og skal vinne dette sluttspillet temmelig lett.Tac8?
Her var 21.-Dxd4 22.exd4 Sd6 relativt best og svart kan kjempe videre.
22.Txc8 Lxc8 23.Dxe5 Txe5 24.0-0  Hvit fullfører utviklingen før hun
starter vinstføringen på damefløyen. Ld7 25.Td1 Trykker mot den
single bonden på d5.a6-bonden faller uansett senere. Sf6 26.Td4!
Det beste trekket. 26.Sxa6 bør også vinne greit, men svart kan grise litt
med 26.-d4?! Lb5? Gjør det lett for hvit. Bedre motstand ytet 26.-Te8,
selv om hvit også da skal vinne greit etter 27.Sxa6. 27.Lxb5 axb5
28.a6! Denne bondepågangen avgjør definitivt partiet.
Stillingen i partiet Stefanova-Adela-Foisor etter 28.a6:

28.-Kg7 29.a7 Te8 30.Sc6 Ta8 Ellers avgjør hvit umiddelbart
med 31.Sb8. 31.Tb4 Hvit går på jakt etter b5-bonden som svart
nå ikke kan redde.Se8 32.Txb5 Sc7 33.Tb7 Se6 34.b4 1-0. Også
34.Tb8 ville avgjort partiet, men den trusselen avgjør uansett partiet
i neste trekk. En solid forestilling av frøken Stefanova!
Sluttstillingen i partiet Stefanova-Adela-Foisor:

Odd Erling slår Asmo

Fjerde runde i høstturneringen i Alta ble spilt i går. Vi skal se på partiet
mellom Odd Erling Mikalsen og Asmo Luostarinen.Mikalsen-Luostarinen:
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4.
Dette er innledningen til Panov-
varianten i caro-kann. Blant dem som har hatt dette trekket på
repertoaret er den nå avdøde verdensmesterer Bobby Fischer.
Stillingen i partiet Mikalsen-Luostarinen etter 4.c4:

Hvit må ofte spille med en isolert d-bonde i denne varianten etter
at svart strekker dxc4. Som kompensasjon får han ofte fritt
offiserspill og angrepssjanser på kongefløyen.e6 5.Sf3 Sf6 6.Ld3?!
Vanligere er 6.a3 og 6.Sc3.Sc6 7.0-0 b6?! 7.-dxc4 er det beste trekket
her.8.Sc3 Lb7 9.cxd5 exd5 10.Lb5. Odd Erling satser på at bindingen
av hesten skal gi ham en fordel. Enda bedre virker 10.Se5! Le7?
Her var 10.-a6 absolutt nødvendig for å oppheve den sjenerende
bindingen. 11.Da4! Et godt trekk. Binder opp svart.Dette er ubehagelig
for svart som dessuten sliter med å få kongen i sikkerhet.
Stillingen i partiet Mikalsen-Luostarinen etter 11.Da4:

11.-Dc7 12.Lf4! Setter løperen frivilig i slag. Men svart kan ikke ta
da han taper umiddelbart etter 12.-Dxf4 13.Lxc6 Lxc6 14.Dxc6+
Sd7 15.Dxa8. Ld6 13.Te1+?! Her var 13.Lxd6 Dxd6 14.Se5! Tac8
15.Dxa7 Tc7 16.Dxb6 enda bedre da hvit henter to bønder og skal
vinne lett.Kf8 14.Le5 a6 15.Ld3 b5 16.Dd1 b4 17.Sa4 Te8 18.Tc1 Dd8
19.Lxa6 Sa5?
19.-Se5 bød på bedre motstand, selv om hvit da
også styrer begivenhetene.20.Lb5! Et sterkt trekk av Odd Erling!
Lxe5?! Her var tross alt 20.-Te6 bedre.21.dxe5 Sd7 22.Dd4! Te6?
En bukk i tapt stilling.23.Dxb4+ 1-0. Svart gav opp da han så at han
vil tape en offiser etter 23.-Te7 24.Lxd7 Dxd7 25.Dxa5.Pent gjennomført
av Odd Erling som deler ledelsen med Aksel Brasøy. Begge har 4 av 4
og vil trolig møtes til toppoppgjør i 5.runde kommende onsdag.
Sluttstillingen i partiet Mikalsen-Luostarinen:

Spill gjennom partier fra høstturneringen i Alta her. Sjekk resultatlisten
her.

Dagens nøtter

Nøtt 1.Shabalov-Stripunsky,Saint Louis 2010. Hvit trekker og vinner.

Nøtt 2:Sulskis-Beinoras,Vilnius 2009. Hvit trekker og vinner.

Løsningene kommer torsdag.

Shirov vinner skarp sicilianer

I dag ble det spilt et meget spennende parti i sjakk-OL mellom GM
Alexei Shirov,Spania og den svenske GM Emanuel Berg. Vi skal titte 
på dette partiet.Shirov-Berg:1.e4 c5. Siciliansk. Vi får en skikkelig fight
i denne kongenes åpning som har blitt spilt av Fischer,Kasparov og
i senere tid av Magnus Carlsen. 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6
Najdorf. 6.Lg5
En skarp variant som var en av favorittene til
eksverdensmester Boris Spasskij. Også Magnus Carlsen har
spilt denne varianten i sin ungdom.e6 7.f4 Det tøffeste trekket i denne
stillingen. Sbd7. Andre alternativer er 7.-Le7, 7.-b5 (Polugajevski-varianten)
eller 7.-Db6 som Fischer hadde på sitt repertoar og som blir
kalt Poisoned Pawn-variation da svart i neste trekk spiser bonden på
b2 etter at hvit spiller de skarpeste variantene med 8.Dd2. 8.De2.
Et annet alternativ er 8.Df3. Dc7?! Et relativt sjeldent trekk.De vanligste
alternativene er her 8.-h6 eller 8.-b5.9.0-0-0 b5. Vi har nådd frem til en
stilling som er ganske typisk for Najdorf-varianten. Hvit har stilt seg opp
for et angrep på kongefløyen. Svart satser på et angrep på
damefløyen. Den halvåpne c-linjen og feltet c4 er gjerne sentrale
felter som svart ønsker å beherskei denne åpningen. Lykkes han i det,
går det ofte hans vei.
Stillingen i partiet Shirov-Berg etter 9.-b5:

10.a3 Lb7 11.g4. Et typisk Shirov-trekk. Han er ikke redd for å gå
på. Heller ikke her. Snart vil brettet stå i flammer… Et godt alternativ
var 11.f5. Le7 12.Lh4?! Hvit forbereder g4-g5. Sb6? Dette går for
langsomt. 12.-Sxe4! var et bedre forsøk. Etter 13.Sxe4 Lxh4 14.Sxe6
fxe6 15.Sxd6+ Ke7 16.Sxb7 Dxb7 17.Lg2 Dc7 18.Lxa8 Txa8 19.Kb1
har vi en stilling som er i balanse. Hvit har tårn og bonde for to lette.
Svarts konge er litt mer utsatt enn hvits, uten at det er noen direkte fare
på ferde.
En tenkt stilling i partiet Shirov-Berg etter 19.Kb1:

13.g5! Hvit kjører på! Svart skal virkelig få kjørt seg nå.
Stillingen i partiet Shirov-Berg etter 13.g5:

Hvit er kommet først i gang med angrepet, noe som er livsviktig
i Najdorf.13.-Sfd7 14.f5! e5 15.Sf3 Sc4 16.Lh3! Truer en livsfarlig
pågang med f6.Hvits hvitfelter blir da livsfarlig i diagonalen h3-c8.
f6 16.-0-0-0 er dårlig på grunn av 17.f6! Lf8 18.fxg7 Lxg7 19.Tf1 og
hvit har en soleklar fordel mye grunnet svarts f7-bonde som er
sylsvak.17.gxf6! Hvit åpner g-linjen. En helt riktig beslutning. Hvit
vil bruke g-linjen til å angripe.gxf6 18.Sd5 Et annet alternativ er
18.Thg1 som tar den viktige g-linjen.Lxd5 19.Txd5 Sdb6? Her
var 19.-0-0-0 et bedre alternativ da svart bringer kongen i sikkerhet.
Det greide Berg aldri i partiet.20.Td3 b4?! 21.a4?! Her var 21.axb4 et
bedre alternativ.Sxb2! Et interessant angrepsforsøk.
Stillingen i partiet Shirov-Berg etter 21.-Sxb2:

22.Kxb2 Sxa4+ 23.Kc1 Sc3! Stillingen er nå i omtrentlig balanse.
Det foregår en beinhard kamp om å få inn det avgjørende angrepet.
24.De3 Tc8! Berg spiller godt og har et lite initiativ. 25.Kd2 d5?!
 Her hadde 25.-Da5! beholdt en liten fordel for svart.26.exd5 e4
27.Lxf6?! Shirov gambler. 27.Lg3 var bedre.Lxf6? Et dårlig trekk
27.-exd3! hadde gitt svart de beste sjansene. 28.d6! Dd7?? Den
avgjørende feilen.28.-Dc6 var nødvendig og partiet lever.
Hvordan fortsatte Shirov i diagramstillingen?
Stillingen i partiet Shirov-Berg etter 28.-Dd7:

29.Se5! Lxe5. Springer må taes. Hvis damen flytter avgjør 30.d7+
30.f6! Slusene åpnes. Berg er nå fortapt. Sb1+ Berg spreller litt.
31.Ke1! Dc6 32.d7+ Her kunne Berg godt ha gitt opp. Han blir stående
tårn under.Kf7 33.dxc8D Txc8 34.Td7+! Shirov er presis Ke8 Heller
ikke 34.-Kf8 reddet svart. 35.Df6+ Ke8 36.Te7+ Kd8 37.Df8+ De8
38.Dxe8 matt hadde vært en fin avslutning! 35.Te7+ Kd8 36.Txe5
og endelig gav Berg opp.Han har ikke kompensasjon for det tårnet
han står under. 1-0. En sterk angrepsseier av Shirov som virker i
godt slag før Grand Slam-finalen som innledes i Bilbao neste uke.
Sluttstillingen i partiet Shirov-Berg:

Spania vant denne matchen 3,5-0,5. Det norsk laget vant en meget
sterk seier 3,5-0,5 mot Argentina og møter Serbia i morgen.
Ukraina leder fortsatt etter 2-2 i toppoppgjøret mot Russland. Her
fikk Ivantsjuk sitt første poengtap da han måtte nøye seg med
remis mot eksverdensmester Vladimir Kramnik.
Spill gjennom mange av dagens partier med Stockfish-analyser her.

Dagens nøtt

I dagens nøtt ser vi Tatiana Kosintseva mot Elena Danielian,Jermuk
2010. I diagramstillingen trakk Kosintseva som var hvit Tc2? Hvordan
straffet svart det trekket?

Løsningen kommer onsdag.

Topalov blir slått

I dagens 7.runde i sjakk-OL fikk vi en overraskelse i matchen mellom Canada
og Bulgaria. Eksverdensmester Veselin Topalov gikk på et overraskende
tap som svart mot Canadas førstebordsspiller Mark Bluvshtein.
Vi skal kikke på dette partiet. Bluvshtein-Topalov: 1.d4 Sf6 2.c4 g6
3.Sc3 Lg7 4.e4 d6.Konge-indisk 5.Sf3 0-0 6.h3 Sa6?!
Det samme
trekket spilte Topalov mot Magnus Carlsen i Nanjing-turneringen i fjor.
Stillingen i partiet Bluvshtein-Topalov etter 6.-Sa6:

7.Lg5. I partiet Carlsen-Topalov ble fortsettelsen 7.Le3 e5 8.d5 c6
9.g4 Sc5 10.Sd2 a5 11.a3 Sfd7 12.Tg1 a4 13.Dc2 Sb6 14.0-0-0
Ld7 15.Kb1 cxd5 16.cxd5 Tc8 17.Lb5 Lxb5 18.Sxb5 Dd7 19.Sc3 Lf6
20.g5 Ld8 21.h4 Sa8 22.Lxc5 Txc5 23.Dxa4 Dc8 24.Tc1 Sb6 25.Dd1
Dh3 26.Df3 Dd7 27.Dd3 Kg7 28.Tc2 f6 29.gxf6+ Txf6 30.h5 Txf2
31.hxg6 h6 32.Sd1 Txc2 33.Sxf2 Tc8 34.Sg4 Lg5 35.Sf3 Sc4 36.Sxg5
hxg5 37.Se3 Sxe4 38.Dxe3 Da4 39.Dxg5 Dxe4+ 40.Ka1 Te8 41.Tc1 1-0.
7.-c6 8.Le2 e5 9.d5 h6 10.Le3 Sh5?! De mest vanlige alternativene er
10.-cxd5 og 10.-Sac5. 11.dxc6?! En langsiktig plan som satser på å vinne
den svarte bonden på d6. Et annet alternativ var 10.0-0.bxc6 12.Dd2 Sf4
13.0-0
. 13.Lxf4 exf4 14.Dxf4 Tb8 og svart står best. Han har mer enn
nok kompensasjon for bonden i form av åpen løperdiagonal og
trykk mot b2.Et annet alternativ var 13.0-0-0. f5 Et typetrekk i disse
stillingene. Svart skal gjøre det på kongefløyen.14.Lxf4 exf4 15.exf5
Lxf5 16.Tad1 Tb8.Stillingen er nå i balanse. 17.Sd4?! 17.b3 var et
tryggere alternativ. Ld7 Svart hadde fått en liten fordel etter 17.-Lxd4!
18.Dxd4 Txb2.18.Lf3 Db6 19.Sb3 Hva bør svart spille her?
Stillingen i partiet Bluvshtein-Topalov etter 19.Sb3:

19.-Le5! Det fant Topalov. 20.Se4. Trykker mot den svake bonden
på d6.Tbd8 21.De2 c5 22.Td2 Tfe8 23.Tfd1 Lf5?? Her var 23.-Lc6!
mye bedre med en lik stilling.
Hvordan utnyttet Bluvshtein Topalovs tabbe?
Stillingen I partiet Bluvshtein-Topalov etter 23.-Lf5:

24.Sxd6! Bang! Lxd6 25.Txd6 Txe2 26.Txd8+. Hvit får to tårn og bonde
for dame. Normalt en veldig god deal! Det er tilfelle for hvit også her.
Hvit står til gevinst! Kf7 27.Lxe2 Ke7 28.Lg4! hvit tar bort den av
svarts brikker som forsvarer d7.Et godt trekk! Lxg4 29.hxg4 Dxd8.
Svart søker lykken i et springersluttspill med bonde under. 29.-De6 er
tapt for svart. Etter 30.Ta8 Kf6 31.Tf8+ Kg5 32.Td5+ Kxg4 33.Sd2! g5
34.Se4! Kh5 35.f3 Sb5 36.Td6! og svart må gi dama på d6 da han
eller blir matt. F.eks. 36.-De7 37.g4+! fxg3 38.Sxg3+ Kh4 39.Sf5+
Kh3 40.Th6 matt.
En tenkt sluttstilling i partiet Bluvshtein-Topalov:

30.Txd8 Kxd8 31.Kf1.Hvit satser på at hans 3 mot 2 majoritet på
dronningfløyen skal avgjøre.
Stillingen i partiet Bluvshtein-Topalov etter 31.Kf1:

31.-Ke7 32.Ke2 Kd6 33.a3! Tar det viktige feltet b4 fra svart og
forbereder b2-b4.Sb8 Svart omgrupperer og prøver å hindre b4-
fremstøtet.34.Kf3. Går etter f-bonden.Ke5. Gir c-bonden, men etter
34.-g5 vandrer hvit inn med Ke4-f5 og henter bonden på h6 og vinner
lett.35.Sxc5 g5 36.Sb3 Sd7 37.Ke2 Kd6 38.f3 Se5 39.Sa5 Kc5 40.b4+
Kd4 41.c5!
Bonden ruller mot ny dame. Kd5 42.Kd2 1-0. Endelig gav
Topalov opp. Hvits fribønder avgjør. Et pent parti av Mark Bluvshtein!
Sluttstillingen i partiet Bluvshtein-Topalov:

Canada greide til slutt 2-2 mot Bulgaria, mye takket være Mark
Bluvshteins seier mot Toplalov. Norge slo Litauen 2,5-1,5 i dag
etter at GM Magnus Carlsen slo GM-kollega Sulskis og remis på
de tre andre bordene. Sjekk dagens resultater her. Spill
gjennom de viktigste av dagens partier med Stockfish-analyser her.
Norge møter Argentina i morgen.Ledende Ukraina med en storspillende
Ivantsjuk på 1.bord møter treer Russland til en titankamp i morgen.
Følg med på 8.runde fra kl.11 onsdag på ChessBomb.

Mandagsnøtt

I dagens nøtt tar vi en titt på partiet Tschiburdanidze-Stefanova,
Jermuk 2010. Hvit trakk 1.De5?. Hvordan straffet svart det trekket?

Løsningen kommer tirsdag.