Søndagsnøtta


Søndagsnøtta.Milman-Fang, Mashan-
tucket 2005. Hvordan skal hvit koordinere
brikkene sine til et effektivt sluttangrep?
Hvit trekker og vinner.
Løsningen kommer mandag.

Siste innlegg