Søndagsnøtter

Søndagsnøtt 1.Theulings-Poetsch,Groningen
Open 2011. Svart trekker og vinner.

Søndagsnøtt 2.Van Overdam-Theulings,
Groningen Open 2011. Hvit trekker og vinner.
Løsningene kommer mandag.

Siste innlegg