Løsninger på tirsdagens nøtter

Her er løsningene på gårsdagens nøtter.Oppgave 1.Vitolinsh-Gutman:1.Txe5! dxe5 2.d6! hxg5
3.d7+ Kd8 4.Dxf7 1-0.Oppgave 2.Stefanova-Cmilyte:1.-Txh3+! 2.gxh3 De2 3.Kg3 De1+ 4.Kg2 De2+
5.Kg3 h4+! 6.Kxh4 De1+ 7.Kg4 Se5+ 8.Kf4 Dh4+ 9.Ke3 Dg3+ 10.Ke2 Lh5+ 11.Kd2 Sxc4+! 12.Txc4
Dd3+ 13.Kc1 Dd1 matt.0-1.

Siste innlegg