Helgenøtter

I dagens første nøtt møttes Fluvia-Mestre,Barbera del Valles 2010.
Svart trakk Dxb2 i diagramstillingen. Hva svarte hvit etter det trekket?

I dagens andre nøtt går vi inn i partiet Kogan-Kuipers,Vlissingen
2009. Svart trakk Tb1 i diagramstillingen for å hente b3-bonden.
Hvilken ubehagelig overraskelse fikk han etter det tårntrekket?

Løsningene på helgenøttene kommer søndag.

2 kommentarer

Siste innlegg