Søndagsnøtter

I dagens første nøtt skal vi se på partiet Kvisvik-David,NM i Fredrikstad
2010. Svart trekker og vinner.

I dagens andre nøtt skal vi inn i partiet Nisipeanu-Radjabov fra Bazna-
turneringen 2010. Hvit trekker og vinner.

Løsningene kommer mandag.

2 kommentarer

Siste innlegg