Dagens nøtter

I dagens første nøtt går vi inni partiet Levin-Timofejev, den russiske
liga, Sochi 2009. Svart trekker og vinner.

I dagens andre nøtt går vi inn i partiet Lupulescu-Abasov, Ciocaltea-
Memorial, Bucharest 2009. Hvit trekker og vinner.

Løsningene kommer torsdag.

Siste innlegg