hits

Løsning på søndagsnøtta

Her er løsningen på søndagsnøtta.N.Priasmoro-A.Smirnov:1.Tf7! Kxf7
2.Se5+ Ke8 3.Sxd7 Kxd7 4.Dxg7. 1-0.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar