Lørdagsnøtter


Lørdagsnøtt 1.K.Georgiev-V.Antonov, bulgarsk
liga 1995. Hvit
trekker og vinner.


Lørdagsnøtt 2.Y.Afek-J.De Kraker, Vlissingen
2018. Hvi
t trekker og vinner. Løsningene
kommer søndag.