Atle Grønn overtar sjakkspalten i Aftenposten


IM Atle Grønn fra OSS tar over sjakkspalten i Aftenposten. Atle
hadde sin første spalte i dag. Russiskprofessoren på Blindern
overtar etter GM Rune Djurhuus som hadde spalten i 11 år.
Sjakkfrelste Grønn lover en del sjakksnakk og noe mindre trekk.
Første spalte dreide seg blant annet om et simultanparti mellom
GM Baadur Jobava og den svenske sjakkskribenten Lars Grahn.
Atle har god erfaring som sjakkspaltist, blant annet gjennom sin
ukentlige spalte i den nynorske ukesavisa Dag og Tid. Lykke til, Atle!