PåskenøtterDen første påskenøtta er hentet fra partiet Palliser-Hotham, Hull
1994. Svart
trekker og vinner.Dagens andre påskenøtt er hentet fra partiet Gower-Hopwood,York
2001.Svart trekker og vinner.Dagens tredje påskenøtt er hentet fra partiet McNab-Sherwin,
British League
2003. Hvit trekker og vinner.Den fjerde påskenøtten er hentet fra partiet Ziatdinov-Kotronias,
Cork 2005.Sva
rt trekker og vinner.Den siste påskenøtta er hentet fra partiet Berzina-Ciuksyte, Tallinn
rapid 2006.Hvit trekker og vinner.

Løsningene på påskenøttene kommer tirsdag 6.april.
God påske ønskes alle de flittige leserne av denne bloggen!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits